Säkerhetsföreskrifter och ordningsregler

 

Det är viktigt för oss på Remedy by Sthlm Pilates Center att du känner att det är roligt att komma och träna hos oss! Vi är måna om att du ska må bra och vi vill att du ska känna dig trygg när du tränar här.

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar och besökare på Remedy by Sthlm Pilates Center samt skapa en atmosfär av trivsel och ordning som kommer alla till del som vistas i våra lokaler. Samtliga medlemmar, gästtränare och övriga besökare är skyldiga att följa dessa säkerhets- och ordningsregler vid vistelse i våra lokaler. Fråga gärna vår personal om du är osäker på vad som gäller.

 

  • All träning sker under eget ansvar och på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du, utan fara för din eller andras hälsa och säkerhet, kan delta i våra aktiviteter. Om du känner dig osäker på din hälsoform eller lider av besvär som kan påverka dina träningsmöjligheter eller försämra din hälsa, rekommenderar vi en personlig konsultation med tränare.
  • Remedy by Sthlm Pilates Center ska vara en plats för välmående och ro, med möjlighet att koppla av. Därför har vi våra mobiler på tyst läge under vistelse i våra lokaler.
  • Det åligger alla som tränar på Remedy by Sthlm Pilates Center att följa såväl skriftliga som muntliga instruktioner från personal i syfte att undvika tillbud och skador på dig, andra medlemmar och besökare samt våra lokaler. Alla som tränar på Remedy by Sthlm Pilates Center måste även följa tillfälliga instruktioner från personalen, t.ex. förbud att använda utrustning som är ur funktion eller utrymme som inte är fullt brukbart.
  • All träning ska ledas av en tränare på Remedy by Sthlm Pilates Center , antingen i grupp eller genom personlig träning. Träning med utrustning eller i maskiner är inte tillåtet på egen hand.
  • Strumpor med halkskydd (t.ex. Toesox) rekommenderas för samtliga klasser.
  • Remedy by Sthlm Pilates Center ansvarar ej för personskada som har orsakats av medlem/gäst eller annan medlem/gäst och som orsakas i samband med träning i Remedy by Sthlm Pilates Center lokaler.
  • Remedy by Sthlm Pilates Center  stänger 30 minuter efter dagens sista klass har avslutats. Innan stängning måste samtliga medlemmar och andra besökare lämna Remedy by Sthlm Pilates Center.
  • Skåp finns tillgängliga i anläggningen men är enbart till för förvaring i samband med träning. Remedy by Sthlm Pilates Center låser upp alla skåp vid stängning och ansvarar ej för privat egendom/värdesaker.
  • Medlem eller annan besökare får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på Remedy by Sthlm Pilates Center.
  • Parkering (bilar, cyklar, sparkcyklar etc) är endast möjligt vid tillåtna parkeringsplatser.